Skargi i wnioski

Informacja dotycząca złożenia skargi / wniosku w Komendzie Powiatowej Policji we Włoszczowie

Skargi i wnioski można składać :

  • listownie na adres: Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie, ul. Świeża 18,  29-100 Włoszczowa,
  • osobiście:
  • w formie pisemnej w budynku Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie:

-  w sekretariacie od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30,

-  codziennie, całodobowo u dyżurnego,

  • ustnie do protokołu w Komendzie Powiatowej Policji we Włoszczowie w godz. 07:30-15:30.

 

WAŻNE !

Skargi / wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/ wniosek powinny zawierać:

  • imię i nazwisko wnoszącego,
  • dokładny adres do korespondencji,
  • dokładny opis zdarzenia.

 

 

Zgodnie z §8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione będą bez rozpatrzenia.

 

 

Skargi w imieniu innych osób można składać wyłącznie za ich wiedzą i zgodą. Brak zgody powoduje, że taka skarga pozostawiana jest w aktach skargi bez udzielenia odpowiedzi występującemu.

 

 

 

Powrót na górę strony