Policyjny telefon zaufania

Policyjny telefon zaufania - 0 800 559 975

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach funkcjonuje Policyjny Telefon Zaufania - 0 800 559 975

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach funkcjonuje Telefon Zaufania -  0 800 559 975, który służy do przyjmowania informacji dotyczących w szczególności:

  1. Przestępstw oraz ich sprawców, gdy rozmówca nie chce złożyć zawiadomienia w trybie określonym w Kodeksie postępowania karnego.
  2. Osób poszukiwanych.
  3. Braku reakcji Policji na zgłoszenie (zawiadomienia) o przestępstwie (wykroczeniu) lub na informację o ich sprawcach.
  4. Działań lub powiązań przestępczych policjantów.
  5. Niewłaściwego wykonywania czynności służbowych przez policjantów (w przypadku, gdy rozmówca nie chce wykorzystać procedury skargowej lub odwoławczej - do przełożonych, prokuratury, sądu itp. i zasadne jest uwzględnienie jego prośby o anonimowość).

Ponadto informujemy, że anonimowo można przekazać informację w wyżej wymienionych sprawach pisząc na adres:

kontrola@ki.policja.gov.pl

Powrót na górę strony