Prawa człowieka

ZGŁOŚ RASIZM

KOMU I JAK ZGŁOSIĆ ZDARZENIE Jako pokrzywdzony przestępstwem masz prawo oczekiwać, że jego sprawca zostanie ukarany. Aby jednak mogło do tego dojść, konieczne jest, abyś poinformował o przestępstwie organy ścigania (Policję lub prokuraturę) i udzielił im informacji, które pomogą im ustalić i zatrzymać sprawcę, a następnie doprowadzić do jego osądzenia.

 

1. Zgłoszenie przestępstwa

Istnieje kilka sposobów na zgłoszenie przestępstwa z nienawiści, niezależnie od tego czy byłeś ofiarą czy świadkiem albo czy występujesz w imieniu osoby, wobec której popełniono przestępstwo z nienawiści. Oto najważniejsze z nich:
a) W nagłych wypadkach

Zadzwoń pod numer 997 albo 112.
b) Zgłoś osobiście przestępstwo w jednostce Policji lub prokuratury.

Udaj się do najbliższej jednostki Policji lub prokuratury i zgłoś popełnienie przestępstwa. Możesz też złożyć zawiadomienie w wersji pisemnej. Zgłoszenia możesz dokonać w każdej jednostce Policji, jednakże skontaktowanie się z jednostką położoną w rejonie, w którym doszło do zdarzenia, umożliwi sprawniejsze rozpatrzenie Twojego zgłoszenia.
c) Powiadom o przestępstwie z nienawiści, pisząc e-mail do oficera dyżurnego.

Niektóre jednostki Policji umożliwiają poinformowanie o przestępstwie za pośrednictwem poczty e-mail. Sprawdź na stronie jednostki, czy zapewnia ona tę formę kontraktu. Pisząc e-mail, nie zapomnij podać swojego imienia, nazwiska i danych kontaktowych.
2. Gdy już zgłosisz przestępstwo Policji lub prokuraturze, możesz poinformować o nim inne podmioty:
a) Napisz do Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka MSW

Jeśli chcesz, abyśmy monitorowali Twoją sprawę, możesz zgłosić informację o przestępstwie z nienawiści do funkcjonującego w MSW Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka. Po otrzymaniu informacji od Ciebie Zespół skontaktuje się z Policją lub prokuraturą i będzie monitorował sposób rozpatrywania Twojej sprawy.

PAMIĘTAJ: funkcjonariusze Policji mają obowiązek poważnie traktować przypadki przestępstw z nienawiści i starannie badać tego rodzaju sprawy. Gdyby jednak zdarzyło się, że podczas próby zgłoszenia przestępstwa zostałbyś potraktowany przez funkcjonariuszy niewłaściwie – zgłoś to do Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka MSW. Zespół zbada Twoje zgłoszenie i podejmie działania w celu wyjaśnienia sprawy.

Zgłoszenie można przesłać e-mailem na adres: zpc@msw.gov.pl,
faxem pod numer: (22) 60 170 13
Listownie na adres:
Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka
Departament Kontroli, Skarg i Wniosków
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa
Z Zespołem możesz kontaktować się również telefonicznie: (22) 60 141 36,
(22) 60 115 38.
b) Skontaktuj się z organizacjami pozarządowymi.

Niektóre organizacje pozarządowe udzielają bezpłatnych porad prawnych lub w inny sposób pomagają osobom, które stały się ofiarami przestępstw z nienawiści. Przykładami takich organizacji są:

Helsińska Fundacja Praw Człowieka: refugees@hfhr.org.pl, tel. (22) 556 44 40, (22) 556 44 66
Biuro Porad Obywatelskich (biura działają w różnych miastach Polski - telefony i adresy znajdują się na stronie www.zbpo.org.pl): zbpo@zbpo.org.pl
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej: biuro@interwencjaprawna.pl, tel. (22) 629 56 91, (22) 621 51 65
Fundacja "Ocalenie": cpc@cpc.org.pl, tel. (22) 828 04 50
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA: sukurs@nomada.info.pl, tel. (71) 307 03 35
Stowarzyszenie NIGDY WIĘCEJ, tel.: 601360835, e-mail: redakcja@nigdywiecej.org

Pamiętaj, że przestępstwo z nienawiści może dotknąć nie tylko Ciebie, ale także Twoich przyjaciół czy bliskich. Zgłaszając takie sytuacje, pomagasz organom ścigania w doprowadzeniu do ukarania sprawców.

Pamiętaj, że zgłoszenie przestępstwa nie wpłynie negatywnie na Twoje uprawnienia związane z pobytem w Polsce.
NIE JESTEŚ SAM. POZWÓL POLICJI ZWALCZAĆ RASIZM

Źródło: www.reportracism.pl/pl/zglos-rasizm

Powrót na górę strony