System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE chroni naszą tożsamość i pieniądze

Ogólnopolski system zastrzegania skradzionych i zagubionych dokumentów tożsamości chroni przed wyłudzeniami z ich użyciem. Kampanii informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE patronuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Jednym ze znaczących elementów Kampanii jest współpraca z Policją.

Dzięki aktywnemu wsparciu Komendy Głównej i Komend Powiatowych informacja o Systemie DZ trafia do wszystkich jednostek terenowych na terenie całego kraju, a stamtąd do każdej osoby, która zgłasza problem kradzieży dokumentów.

Kampania informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE działa już od pięciu lat i jest  niezwykle ważna dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i obywateli. Informacja o skradzionym bądź zagubionym dokumencie z jednego banku, poprzez System DZ, są błyskawiczne przekazywane do każdego banku i innych instytucji korzystających z Systemu DZ. Samo zgłoszenie na Policji, czy w Urzędzie Gminy, nie wystarczy!

Co zrobić po utracie dokumentów?

- Natychmiast zastrzec je w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

- W przypadku kradzieży powiadomić Policję.

Gdzie zastrzegać?

- W dowolnej placówce swojego banku.

- Gdy ktoś nie ma rachunku bankowego, powinien iść do banku przyjmującego zastrzeżenia nie tylko od swoich klientów (aktualne lista znajduje się na stronie www.DokumentyZastrzezone.pl). Wystarczy zastrzec dokument w jednym oddziale, aby dane automatycznie trafiły do każdego banku, firmy lub instytucji korzystającej z Systemu DZ.

Jakie dokumenty zastrzegać?

Najważniejsze są : dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta pobytu, książeczka wojskowa, dowód osobisty i karta płatnicza.

Dlaczego trzeba zastrzec dokumenty?

Nie ma znaczenia, czy dokument skradziono czy zagubiono. Dziennie zdarza się kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem:

- wyłudzenia kredytów i pożyczek,

- wynajem mieszkań i pokoi hotelowych (unikanie opłat, kradzieże wyposarzenia),

 - kradzieże wypożyczonych samochodów i innych rzeczy.

 

Więcej informacji na www.DokumentyZastrzezone.pl

  

Źródło: www.DokumentyZastrzezone.pl oraz KGP 

Powrót na górę strony