Profilaktyka

Co to jest prewencja kryminalna

Czym jest, prewencja kryminalna i czemu ma ona służyć?. Sama nazwa wywodzi się od dwóch łacińskich słów: praeventio - zapobiegać i crimen - przestępstwo, zbrodnia. Jeżeli te wyrazy połączymy, okaże się, że prewencja kryminalna to zapobieganie przestępstwom. Będzie to oczywiście definicja w największym uproszczeniu. Chcąc ją trochę rozbudować, można stwierdzić, że:

Prewencja kryminalna to wszystkie działania mające na celu zmniejszenie ilości i jakości przestępstw poprzez ograniczenie okazji do przestępstwa oraz poprzez wpływ na potencjalnych przestępców lub prewencja kryminalna to wszystkie przedsięwzięcia państwa i obywateli zmierzające do eliminowania przestępstw.
Z nadejściem lat dziewięćdziesiątych Policja w Polsce rozpoczęła uspołecznienie swoich działań. Zaczęto włączać w system przedsięwzięć profilaktycznych różne organizację i instytucję oraz inne podmioty życia społecznego, które mają wpływ na poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego. Z ramienia Policji zadania te realizowane są we wszystkich jednostkach przez policjantów pionu Prewencji.
Powrót na górę strony