Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego – podsumowanie

Wczoraj na terenie województwa świętokrzyskiego policjanci przeprowadzili wzmożone działania, w których szczególną uwagę zwracali na niechronionych uczestników ruchu drogowego, jakimi są piesi i rowerzyści. Cyklicznie prowadzona akcja ma za zadanie zmniejszanie liczby zdarzeń drogowych oraz uświadamianie uczestnikom ruchu drogowego jakie zagrożenia mogą występować jeżeli nie przestrzegają przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym.

Podczas działań policjanci ujawnili blisko 230 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami,  oraz ponad 320 wykroczeń popełnionych przez pieszych. W 209 przypadkach piesi przechodzili w miejscach niedozwolonych, a w 66 nie stosowali się do sygnalizacji świetlnej. Dodatkowo 14 rowerzystów również zapomniało, że przepisy ruchu drogowego obowiązują także miłośników jednośladów. Ogółem w trakcie działań prowadzonych przez funkcjonariuszy ujawniono ponad 560 nieprawidłowych zachowań użytkowników dróg.

Apelujemy do niechronionych uczestników ruchu drogowego o trzeźwość, rozsądek oraz używanie elementów odblaskowych w trosce o własne bezpieczeństwo. Pamiętajmy, że tylko prawidłowe  zachowania pomagają w poprawie bezpieczeństwa na drodze.

Źródło:KWP Kielce

Powrót na górę strony