Działania „SMOG”- sierpień 2018

Dzisiaj w godzinach 6.00 – 22.00 świętokrzyscy policjanci po raz kolejny przeprowadzą akcję pod nazwą "SMOG”. Akcja ma na celu eliminowanie z ruchu aut, których stan techniczny w oczywisty sposób wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego co może wpływać na zwiększoną emisję spalin.

Akcja ma przeciwdziałać korzystaniu z pojazdów wyposażonych w silniki emitujące szkodliwe substancje przekraczające dopuszczalne normy. Z ruchu będą eliminowane pojazdy, których stan techniczny narusza wymagania ochrony środowiska w tym zakresie.

Przypominamy:

Artykuł 66. ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym stanowi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych.

W przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska policjant, zgodnie z art. 132 ust. pkt 1 lit. c cyt. ustawy, zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) pojazdu. Jednocześnie funkcjonariusz nie może zezwolić kierującemu na dalsze używanie pojazdu.

 

Źródło: KWP w Kielcach

Opr. BN

Powrót na górę strony