Prawa człowieka

Procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne

Mając na względzie przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji (w tym molestowaniu seksualnemu) oraz nierównemu traktowaniu w relacjach służbowych, na terenie działania garnizonu świętokrzyskiego wprowadzono do realizacji wewnętrzne procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne dla funkcjonariuszy i pracowników jednostek organizacyjnych Policji. Tożsame procedury obowiązują we wszystkich podległych KWP Kielce - KMP/KPP. Druki wniosków o wszczęcie ww. postępowania oraz karty informacyjne do powyższych procedur dostępne są do pobrania na stronie intranetowej KWP Kielce w zakładce „prawa człowieka”.

Powrót na górę strony