Profilaktyka

Telefon Bezpieczeństwa

Ruszył Telefon Bezpieczeństwa dla turystów, który w tym roku został po raz pierwszy zintegrowany z Polskim Systemem Informacji Turystycznej. Od października do maja, w godzinach 8.00-18.00, a od 1 czerwca do 30 września, w godzinach 8.00-22.00, turyści zagraniczni będą mogli uzyskać potrzebne informacje oraz pomoc w sytuacjach wymagających specjalistycznej porady. Pracownicy obsługujący Contact Center będą posługiwać się biegle językiem angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji informuje, że wzorem lat ubiegłych ruszył telefon bezpieczeństwa dla zagranicznych turystów. Porozumienie w tej sprawie zostało zawarte pomiędzy Komendantem Głównym Policji, Ministrem Sportu i Turystyki, Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Prezesem Polskiej Organizacji Turystycznej.

Nadrzędną ideą funkcjonowania tego telefonu jest wzrost poczucia bezpieczeństwa zagranicznych turystów przebywających w okresie wakacyjnym w Polsce. Jego działanie to także realizacja konkretnych działań niwelujących zagrożenia i niosących pomoc.

Pod numerem telefonu + 48 22 278 77 77 każdy zagraniczny turysta uzyska niezbędne informacje o zasadach bezpiecznego podróżowania po naszym kraju. Będzie mógł również podzielić się uwagami na temat pracy Policji i bezpieczeństwa w miejscach turystycznych,
w których przebywa.

Każda osoba dzwoniąca otrzyma pełną informację o służbach ratunkowych, numery telefonów alarmowych oraz porady, jak zachować się w czasie kolizji lub wypadku drogowego.

Dla osób posiadających tylko telefony komórkowe uruchomiono numer +48 608 599 999 – połączenia płatne zgodnie z taryfą operatora.

Infolinia będzie czynna codziennie od 1 czerwca do 30 września w godz. 8:00 - 22:00 oraz 1października do 30 maja, w godzinach 8:00 – 18:00. Konsultanci biegle władają językiem angielskim, niemieckim oraz rosyjskim i w takich językach będą udzielane informacje.


ZAPAMIĘTAJ:

+48/22 278 77 77 lub +48/608 599 999

Akcja Telefon bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych jest realizowana od 2002 roku. Inicjatywa ta stanowi odpowiedź naszego kraju na otwarcie unijnych granic, a co za tym idzie związana jest z częstymi wizytami zagranicznych podróżników w naszym kraju. Jej celem jest poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez zapewnienie informacji i pomocy w nagłych sytuacjach kryzysowych.

  • Plakat akcji
  • Ulotki informacyjne
Powrót na górę strony