Profilaktyka

Czy znasz swojego dzielnicowego?

Dzielnicowi to policjanci utrzymujący bezpośredni kontakt z mieszkańcami swoich rejonów, rozpoznający ich potrzeby i oczekiwania w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Dlatego dzisiaj policjanci spotkali się z seniorami z terenu Włoszczowy, aby porozmawiać na temat występujących zagrożeń.

Dzisiaj włoszczowscy dzielnicowi spotkali się z seniorami, by porozmawiać na temat szeroko rozumianego pojęcia bezpieczeństwa. Funkcjonariusze omówili typowe działania oraz sposoby, jakie są stosowane przez oszustów w celu zdobycia informacji oraz wyłudzenia pieniędzy, a także przedstawili cenne wskazówki o tym, jak uchronić się przed tego typu zagrożeniami. Spotkanie to było również doskonałą okazją, aby wręczyć uczestnikom broszury, w których znalazły się informacje dotyczące danych kontaktowych oraz  poszczególnych rejonów służbowych dzielnicowych.

Warto przypomnieć, że dzielnicowi podczas swojej służby, która nazywana jest obchodem prowadzą spektrum zadań, w których znajdziemy m.in.:

  • prowadzenie rozpoznania przydzielonego  rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;
  • realizowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich w zakresie pozostającym we właściwości Policji;
  • dokonywanie wywiadów i ustaleń na rzecz podmiotów uprawnionych;
  • realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;
  • kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

Dzielnicowi diagnozują wspólnie z mieszkańcami lokalne problemy, ustalają ich przyczyny i pomagają w poszukiwaniu skutecznych sposobów ich rozwiązania.

A czy ty znasz swojego dzielnicowego?

Wszystkie niezbędne informacje na stronie:

https://wloszczowa.policja.gov.pl/tlw/twoj-dzielnicowy

Pamiętajmy jednak, że w  sytuacjach nagłych lub zagrażających bezpośrednio życiu i zdrowiu należy korzystać z numeru alarmowego – 112.

Opr. WR

Źródło: KPP we Włoszczowie

Powrót na górę strony