Profilaktyka

Spotkanie w szkole

Odpowiedzialność nieletnich za popełnione czyny karalne, przemoc rówieśnicza i cyberprzemoc, to tematy poruszone przez włoszczowskich policjantów podczas spotkania z gimnazjalistami z Zespołu Placówek Oświatowych w Koniecznie.

Z uczniami szkoły w Koniecznie spotkali się asp. sztab. Marek Tyjas i mł. asp. Karol Bator. Gimnazjaliści dowiedzieli się kto to jest osoba nieletnia, za jakie czyny może odpowiadać młody człowiek, a także  co to jest demoralizacja.

Policjanci rozmawiali również z gimnazjalistami o przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy. Mundurowi wyjaśnili jakie działania zaliczane są do cyberprzemocy, jakie konsekwencje prawne grożą sprawcy takiego zachowania, oraz gdzie należy szukać pomocy i kogo powiadomić w przypadku jej zaistnienia.

Powrót na górę strony