Profilaktyka

"Bezpieczna Woda" - bezpieczeństwo zimą

PAMIĘTAJ - Wchodząc na zamarznięty zbiornik wodny zawsze ryzykujesz!. Tylko dobrze zorganizowane i nadzorowane lodowisko gwarantuje bezpieczną zabawę.

Zimowa edycja akcji informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczna Woda”.

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchomiło zimową edycję akcji „Bezpieczna Woda” skierowaną do nauczycieli, wychowawców, funkcjonariuszy policji rzecznych, ratowników oraz rodziców, stanowiącą zestaw podstawowych zasad bezpieczeństwa na zamarzniętych zbiornikach wodnych, ujętych w formie plakatu oraz 4-stronicowej ulotki.

Powyższe materiały edukacyjno-informacyjne stanowią pomoc dydaktyczną w ramach zajęć szkolnych na temat zagrożeń związanych z przebywaniem na zamarzniętych rzekach, stawach i jeziorach.

Akcja obejmuje swym zasięgiem szkoły na terenie całego kraju i w założeniach powinna wpłynąć na ograniczenie liczby wypadków wśród dzieci i młodzieży podczas zimowego wypoczynku na obszarach wodnych.

Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje zimową edycję Akcji „Bezpieczna Woda” we współpracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Ministerstwem Zdrowia, przy wsparciu Komendy Głównej Policji, Centrum Turystyki Wodnej PTTK i Polskiej Organizacji Turystycznej.

Opracowane na potrzeby kampanii materiały informacyjno-edukacyjne (plakaty, ulotka dla nauczycieli, wychowawców, ratowników, policjantów) dostępne są w formie elektronicznej na stronie: http:/www.msport.gov.pl/turystyka/zimowa-edycja-akcji-informacyjno-edukacyjnej-bezpieczna-

Powrót na górę strony