Profilaktyka

Bezpieczne zachowanie

Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Lecz zdarzają się sytuacje, gdy dochodzi do agresywnego zachowania zwierzęcia, co może skutkować atakiem i w konsekwencji dotkliwymi obrażeniami ciała. Często do takiego zachowania czworonoga dochodzi z braku wiedzy i niewłaściwego zachowania człowieka wobec niego.

Każdy, kto posiada zwierzę jest prawnie odpowiedzialny za wyrządzone przez nie szkody, ma również obowiązek stosować nakazane prawem środki bezpieczeństwa, które zapobiegają lub w znacznym stopniu ograniczają wystąpienie takich zdarzeń. Mówi o tym Kodeks Wykroczeń:

 • art. 77 Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze do 250 zł lub nagany.
 • art. 78 Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze grzywny do 1000 zł lub karze nagany.

Na każdym właścicielu psa ciąży odpowiedzialność cywilna zgodnie z art. 431 Kodeksu Cywilnego:

 • § 1. Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba, że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.
 • § 2. Chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według przepisów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

Oto kilka podstawowych zasad zachowania podczas napotkania obcego, nieznanego sobie psa.

 1. Stań, nie uciekaj.
 2. Nie patrz psu w oczy.
 3. Nie okazuj strachu, mimo że to trudne.
 4. Nie odwracaj się tyłem do psa, zwłaszcza, jeśli jest duży.
 5. Nie krzycz, nie wykonuj gwałtownych ruchów, nie wymachuj rękami i nogami.
 6. Jeśli masz plecak, tornister, parasol lub rower użyj ich jako zasłony ( rób to spokojnie, nie nerwowo ), jeśli pies chwyci za przedmiot oddaj mu go twoje zdrowie jest ważniejsze.
 7. Przeczekaj spokojnie moment zainteresowania tobą psa, oddal się wolno za jakąś przeszkodę, nie tracąc z pola widzenia zwierzęcia.
 8. Jeśli zauważysz błąkające się psy na swojej drodze nie idź tam, powiadom odpowiednie służby.
 9. Nie głaskaj i nie przywołuj do siebie obcych psów, takie chwilowe okazanie sympatii może mieć tragiczne skutki.

Po czym poznać agresywne zachowanie psa, które często występuje w chwili poprzedzającej atak? Zazwyczaj podstawowymi symptomami w zachowaniu zwierzęcia są:

 • najeżona sierść,
 • położone uszy,
 • sztywne nogi,
 • uniesiony ogon,
 • warczy,
 • szczeka,
 • pokazuje zęby,
 • skacze dookoła osoby, którą osacza.

Czego nie należy robić w kontakcie z psem?

 • Nie drażnij i nie prowokuj psa do agresji pomimo ze jest za ogrodzeniem. Taka zabawa może doprowadzić do pogryzienia ciebie lub innej osoby nawet w późniejszym czasie. 
 • Nie podchodź do suk ze szczeniętami. 
 • Nie zbliżaj się do psa jeśli je. 
 • Nie rzucaj żadnymi przedmiotami bo wzbudzisz jego zainteresowanie. 
 • Jeśli podczas zabawy pies porwie piłkę nie próbuj jej odbierać.
 • Nie szczuj nikogo nawet podczas zabawy swoim psem. 
 • Pamiętaj pies może twoją sympatię zinterpretować jako zagrożenie i zaatakować we własnej obronie.

Na koniec przypomnimy wykaz ras psów agresywnych . Są to: Amerykański Pit Bull Terrier, Buldog Amerykański, Dog Argentyński, Tosa Inu, Rottweiler, Akbash Dog, Anatolian Karabach, Moskiewski Stróżujący, Owczarek Kaukaski, Pies z Majorki, Pies Kanaryjski.

Rasy te zostały uznane za najbardziej agresywne, a wynika to z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003. Ponadto przepisy Ustawy o ochronie zwierząt wskazują zgodnie z art. 10 że:
1. prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia organu gminy właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa, wydawanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.
2. zezwolenia nie wydaje się, a wydane cofa się, jeżeli pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt.

Powrót na górę strony