Profilaktyka

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólnie przeciw dopalaczom

Przedstawiciele Policji i Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych z terenu całego województwa świętokrzyskiego, a także Kuratorium Oświaty oraz Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji spotkali się dziś na wideokonferencji poświęconej tematyce dopalaczy. Dzięki interaktywnej komunikacji medialnej mogli uczestniczyć w niej zainteresowani tą problematyką z terenu wszystkich powiatów oraz jednostki miejskiej i wojewódzkiej.

Dziś w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach odbyła się wideokonferencja na temat  koordynacji działań profilaktycznych w zakresie zagrożeń wynikających z zażywania dopalaczy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży korzystających ze zorganizowanych form wypoczynku na terenie województwa świętokrzyskiego. W spotkaniu uczestniczył m.in. Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bednarek, Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach Pani Małgorzata Muzoł,  Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach Pani  Elżbieta Socha-Stolarska oraz Przedstawiciel Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach Pan Dariusz Łuczak.

Nie zabrakło również Komendantów Powiatowych Policji garnizonu świętokrzyskiego oraz policjantów z komendy wojewódzkiej, a także pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych z terenu całego województwa żywo zainteresowanych podejmowaniem działań w kierunku zwalczania i uświadamiania skutków zażywania dopalaczy.

Podczas spotkania zaprezentowano harmonogram działań trwającej już kampanii edukacyjnej, której koordynatorem jest Wojewoda Świętokrzyski pod nazwą „Trzeba zacząć od dorosłych” a która wpisuje się w priorytety działań podejmowanych przez Komendę Główną Policji pod nazwą „Dopalacze kradną życie”. Celem włączenia w  przeprowadzaną akcję edukacyjną nowych zadań dotyczących tematyki dopalaczy jest m.in. koordynacja działań międzyinstytucjonalnych w zakresie profilaktyki uzależnień oraz podniesie poziomu wiedzy na temat zjawiska dopalaczy i skutków ich zażywania.

W ramach podejmowanych działań przeprowadzane będą m.in. interdyscyplinarne spotkania  z młodzieżą w miejscach wypoczynku oraz w miejscach gdzie odbywają się zajęcia w ramach półkolonii organizowanych przez różne instytucje na terenie województwa z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych na temat dopalaczy. Ogłoszony będzie również konkurs filmowy i plastyczny.

Opr: EP/MT

Źródło: KWP w Kielcach

  • Wspólnie przeciw dopalaczom
  • Wspólnie przeciw dopalaczom
  • Wspólnie przeciw dopalaczom
Powrót na górę strony