BEZPIECZNY WEEKEND

Świętokrzyska Policja w dniach 3-7 czerwca 2015 roku przeprowadzi działania na drogach pod nazwą „ Bezpieczny Weekend”. Ich głównym celem będzie zminimalizowanie i zapobieganie zdarzeniom drogowym powstającym w związku z lekceważeniem podstawowych norm i zasad obowiązujących w ruchu drogowym.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007r(Dz.U.z 2013r. poz. 839) w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach, zakaz obowiązuje w dniach:

3 czerwca 2014r. w godz. 18.00 – 22.00
4 czerwca 2014r. w godz. 08.00 – 22.00

Powrót na górę strony