Bezpieczne przejście

Wczoraj włoszczowscy funkcjonariusze przeprowadzili na terenie powiatu wzmożone działania pod nazwą „Bezpieczne przejście”. Akcja ta miała na celu skutecznie przeciwdziałać zdarzeniom drogowym z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonach przejść dla pieszych. Funkcjonariusze ujawnili łącznie 12 wykroczeń.

Pomimo zmiany przepisów regulujących zasady pierwszeństwa na linii pieszy – kierujący, nadal dochodzi do poważnych zdarzeń drogowych. Nadmierna prędkość, nieprawidłowe wyprzedzanie, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej czy nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na oznakowanym przejściu należą do głównych przyczyn powstałych wypadków. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie przeprowadzili wczoraj na terenie powiatu włoszczowskiego wzmożone działania pod nazwą „Bezpieczne przejście”. Akcja ta miała na celu nadzór rejonu przejść dla pieszych, pod kątem  przestrzegania przez kierujących i pieszych obowiązujących przepisów. Mundurowi ujawnili łącznie 12 naruszeń przepisów ruchu drogowego. Apelujemy zatem o bezpieczną jazdę i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do przejścia dla pieszych. W przypadku zdarzenia drogowego i kontakcie z pojazdem, pieszy nie ma żadnych szans.

Opr. WR

Źródło: KPP we Włoszczowie

Powrót na górę strony