Działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” - podsumowanie

W okresie zimowym piesi oraz rowerzyści stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Brak wyznaczonych miejsc do bezpiecznego poruszania się, niewłaściwe oświetlenie lub jego brak oraz niewłaściwy sposób korzystania z dróg sprawiają, że dochodzi do wielu zdarzeń z udziałem pieszych i rowerzystów. Wczorajsze działania policjantów pod hasłem "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” ukierunkowane były na poprawę bezpieczeństwa tych uczestników ruchu.

Wczorajsze działania "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” prowadzone były na terenie całego województwa świętokrzyskiego. Policjanci zwracali szczególną uwagę na pieszych oraz rowerzystów, jak również kierujących pojazdami, którzy swoim niewłaściwym zachowaniem powodują zagrożenie dla tej grupy osób.

Pośpiech, przebieganie przez jezdnię, wchodzenie bez zastanowienia na przejście dla pieszych, przechodzenie przy czerwonym świetle lub w miejscach niedozwolonych oraz poruszanie się po niewłaściwej stronie drogi lub bez wymaganych elementów odblaskowych – są to zachowania, które mogą doprowadzić i bardzo często doprowadzają do śmierci pieszego.

Podczas wczorajszych działań włoszczowscy policjanci skontrolowali 19 pieszych i rowerzystów, którzy popełnili wykroczenia drogowe. Stróże prawa za przewinienia nie tylko karali mandatami, ale również pouczali pieszych użytkowników dróg.

Apelujemy do kierowców o bezpieczną jazdę i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do przejścia dla pieszych. W przypadku zdarzenia drogowego i kontakcie z pojazdem, pieszy nie ma żadnych szans.

Powrót na górę strony