Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych

Wydział Prewencji i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach wspólnie z Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Wojewodą Świętokrzyskim, we współpracy z Komendami Powiatowymi Policji woj. świętokrzyskiego ogłaszają konkurs na realizację sztuki teatralnej dotyczącej tematyki propagowania zasad bezpieczeństwa osobistego dzieci i młodzieży oraz bezpiecznego zachowania, a także ukazywania alternatywnych form spędzania czasu, wolnego od przemocy i uzależnień. Konkurs pn. „Wojewódzki Przegląd Form Teatralnych” ma charakter wieloetapowy i jest skierowany do uczniów szkół podstawowych. Regulamin w załączniku.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony